EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE UCZNIÓW
I STUDENTÓW OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY P-15'

06 marca 2010r.

Strona główna | Galeria | Rejestracja | Regulamin | Lista uczestników | Wyniki | Archiwum 

EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE

EUROSZACHY I SZACHY POSELSKIE

UCZNIÓW I STUDENTÓW

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY P-15'

 

Wspierany przez
Przewodniczšcego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka


Komunikat Organizacyjny

 

1. Cel imprezy:

 

- popularyzacja szachów zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży Zagłębia,
- uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- uczczenie 85-lecia powstania Śląskiego Związku Szachowego,
- uczczenie 5- lecia powstania UKS AKME w Sosnowcu.

- popularyzacja szachów, a zwłaszcza wśród mieszkańców Sosnowca,

- uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

2. Miejsce turnieju:

 

- sala Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 6

 

3. Organizator:

 

- Śląski Związek Szachowy w Katowicach,

- Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu,

- Uczniowski Klub Sportowy AKME w Sosnowcu.

 

4. Termin:

 

06 marca 2010 roku (sobota) godz. 10.00

 

5. System rozgrywek:

 

- szwajcarski, 7 lub 9 rund, kojarzenie komputerowe,

- tempo gry po 15 minut dla zawodnika.

 

6. Warunki uczestnictwa

 

- zgłoszenia telefoniczne (664-49-46-49) lub internetowe (www.chessarbiter.com) do  

  dnia 4 marca (czwartek) 2010 roku z podaniem danych:

  nazwisko i imię, data urodzenia, klub lub miejscowość, kategoria szachowa, ranking

  ELO.

UWAGA!!!!
- brak możliwości zgłoszenia udziału w dniu turnieju,
- ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpisowe:

- - wpisowe w dniu turnieju do godz. 9.30 - dorośli 10zł
- dzieci i młodzież szkolna (po okazaniu legitymacji) - kaucja zwrotna 5zł

 

7. Nagrody:

 

DOROŚLI:
- I miejsce - nagroda finansowa 400zł + puchar Przewodniczšcego
Parlamentu Europejskiego,
- II miejsce nagroda finansowa 300zł,
- III miejsce nagroda finansowa 200zł,
- IV miejsce nagroda finansowa 100zł,
- V miejsce nagroda finansowa 100zł.
Uwaga wartości nagród finansowych podano w kwotach brutto!

JUNIORZY grupa 13-17 lat (1997-1993)
- I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 50zł,
- II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 30zł,
- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 20zł.

JUNORZY grupa 9-12 lat (2001-1998)
- I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 50zł,
- II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 30zł,
- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 20zł.
DZIECI grupa do 8 lat (2002 i młodsi)
- I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 50zł
- II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 30zł
- III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości około 20zł

 

Klasyfikowani są zawodnicy startujący w dwóch turniejach (tj. 1 i 22 marca br.).

O kolejności w przyznaniu nagród decydują:

- suma zajętych miejsc,

- przy równej sumie zajętych miejsc o pierwszeństwie decyduje 3-partiowy turniej

  P-5' (partie błyskawiczne).

 

8. Uwagi końcowe:

 

- obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami,

- każdy z uczestników otrzyma okolicznościowy dokument upamiętniający udział w

  turnieju,

- wśród uczestników nienagrodzonych rozlosowanych zostanie po pięć nagród

  rzeczowych w każdym z turniejów,

- opłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Kierownik Organizacyjny

Stanisław Krawczyk